| kategoria: Bez kategorii

Inżynier budownictwa i architekt są jak brat i siostra. Jedna rodzina i pokrewieństwo od lat. To korelacja formy, funkcji i konstrukcji oraz instalacji w jednym budynku, który ma w całości wyrazić emocje…
To co widać w formie, wywołuje tej wrażliwości więcej to bezdyskusyjny fakt. Ja w tej polemice twierdze że to co jest niewidoczne dla oczu jest najważniejsze. Bezpieczeństwo konstrukcji i budowanie struktury stoi na równi z tym co ma te piękne emocje architekta wyrażać.

Gustave Eiffel, właśc. Alexandre Gustave Eiffel – francuski inżynier, konstruktor mostów, wiaduktów, śluz i innych konstrukcji stalowych oraz żeliwnych, wyśmienity inżynier budownictwa wyraził swoje emocje w pełnej harmonii konstrukcji żelaznej, pięknej architektonicznie formie i funkcjonalnej wieży, która jest symbolem jednego z najpiękniejszych miast świata Paryż.

Wybitny architekt Le Corbusier twierdzi, że to wyróżnia inżynierów od architektów… emocje i wrażliwość płynąca z tej dziedziny nauki i sztuki.
„Architektura jest świadomą, poprawną, wspaniałą grą brył w świetle[…]. Poprzez wykorzystanie naturalnych materiałów powinna wytworzyć relacje emocjonalne […]. Architektura jest sztuką w pełnym tego słowa znaczeniu; jest porządkiem matematycznym, spełnioną harmonią dzięki dokładnej proporcji wszystkich relacji.”

My to piękno i wzruszenia pragniemy budować RAZEM.
W mojej firmie już od 10 lat pracujemy w 2 dyscyplinach: konstrukcje budowlane razem z architektura; po to by nasze projekty były spójne i lepsze.

Żyjący w I wieku n.e. Witruwiusz autor określa umiejętności, którymi musi dysponować architekt, bardzo rozległe, bo obejmujące m.in. podstawowe wiadomości o medycynie, muzyce, malarstwie, gramatyce. Zadania antycznego architekta były bardziej różnorodne, niż w współcześnie. Według rzymskiego teoretyka architektura obejmuje trzy dziedziny, budownictwo, konstrukcję zegarów i budowę machin.

Witruwiusz, właściwie Marcus Vitruvius Pollio, to autor jedynego zachowanego z czasów antycznych traktatu o architekturze, rzymski architekt i inżynier wojenny żyjący w I w. p.n.e. (ur. ok. roku 80–70 p.n.e., zm. po 15 r. p.n.e.). określa właściwości dobrego budynku. Trzy główne cechy, które charakteryzują architektoniczną bryłę to firmitas, utilitas, venustas, czyli odpowiednio trwałość, użyteczność i piękno. Jak u starożytnych Greków, piękno wynika w dużym stopniu z odpowiednich proporcji:
Trwałość budowli osiągnie się wtedy, gdy fundamenty doprowadzi się do stałego gruntu i gdy spośród wielu materiałów budowlanych przeprowadzi się wybór starannie, nie kierując się skąpstwem. Użyteczność zapewni się budowli przez bezbłędne rozplanowanie przestrzeni, nie ograniczające możliwości użytkowania i uwzględniające strony świata odpowiednie do przeznaczenia budynków. Piękno będzie zapewnione, jeśli wygląd budowli będzie miły i wykwintny, a wymiary poszczególnych członów oparte będą na właściwych zasadach symetrii”.
Więcej: https://archirama.muratorplus.pl/en…/witruwiusz,62_4019.html

RAZEM DZIAŁAJĄC OD LAT BRAT I SIOSTRA INŻYNIER BUDOWNICTWA I ARCHITEKT w pokrewnych dziedzinach nauki: budownictwa, i inżynierii budowlanej, konstrukcji i architektury wspólnie wyrażamy w naszej projektowej pasji i pracy: bezpieczeństwo, piękno form wygoda i prostota funkcji naszym dobrem i celem.
Czasem to pokrewieństwo i wynikające różnice w obu zawodach i dziedzinach, w których operujemy generuje dyskusje a nawet spory. Oczywiście to nadaje ton dyskusjom i debatom. Bywa czasem ostro, ale to tylko po to by ten świat i środowisko, które nas otacza było lepsze i obdarzone wielkim szacunkiem.